Vad Ser Du

Herren frågade Jeremia: ”Vad ser du, Jeremia?”  Herren frågar dej idag " vad ser du"?

Jag ser ett svärd i Guds hand. Det svärdet är  Guds Ord. Jag ser hur ”kraften i Ordet” är mer än övermäktigt och det åtskiljer och det dömer. 
Det åtskiljer det som är Hans verk och det som är mänsklig visdom och kraft. Det åtskiljer det som är sant och det som är falskt. Det avslöjar allas våra motiv så bara Han får äran. Allt kött kommer att vara stilla inför detta övermäktiga. Domen har börjat nu, och den börjar verkställas på Guds hus. ”Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus” 1 Petr. 4:17.
 
Gud förbereder Sitt hjärtas längtan, Bruden färdigsmyckad att överlämnas till sin älskade Son Brudgummen.

Och jag såg en ny himmel,
och en ny jord, ty den förra himmelen,
och den förra jorden voro förgångna och havet fanns icke mer.
Och jag såg den heliga staden, ett nytt Jerusalem,
komma ned från himmelen, från Gud,
färdigsmyckat såsom en brud som är prydd för sin brudgum.
Ja, Gud själv skall vara hos oss och skall
avtorka våra ögon från tårarna.
Och döden skall icke mer vara till,
ingen sorg, klagan eller plåga skall vara mer,
ty det som förr var är nu förgånget...

"Kom, jag skall visa dig bruden, Lammets hustru." Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem, som kom ner från himlen, från Gud, och som ägde Guds härlighet. Dess strålglans var som den dyrbaraste ädelsten, som en kristallklar jaspis.

 

Herren frågade Jeremia: ”Vad ser du, Jeremia?” Herren frågar dej idag " vad ser du"?

Jag ser ett svärd i Guds hand. Det svärdet är Guds Ord. Jag ser hur ”kraften i Ordet” är mer än övermäktigt och det åtskiljer och det dömer.
Det åtskiljer det som är Hans verk och det som är mänsklig visdom och kraft. Det åtskiljer det som är sant och det som är falskt. Det avslöjar allas våra motiv så bara Han får äran. Allt kött kommer att vara stilla inför detta övermäktiga. Domen har b...örjat nu, och den börjar verkställas på Guds hus. ”Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus” 1 Petr. 4:17.

Gud förbereder Sitt hjärtas längtan, Bruden färdigsmyckad att överlämnas till sin älskade Son Brudgummen.

Och jag såg en ny himmel,
och en ny jord, ty den förra himmelen,
och den förra jorden voro förgångna och havet fanns icke mer.
Och jag såg den heliga staden, ett nytt Jerusalem,
komma ned från himmelen, från Gud,
färdigsmyckat såsom en brud som är prydd för sin brudgum.
Ja, Gud själv skall vara hos oss och skall
avtorka våra ögon från tårarna.
Och döden skall icke mer vara till,
ingen sorg, klagan eller plåga skall vara mer,
ty det som förr var är nu förgånget...

"Kom, jag skall visa dig bruden, Lammets hustru." Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem, som kom ner från himlen, från Gud, och som ägde Guds härlighet. Dess strålglans var som den dyrbaraste ädelsten, som en kristallklar jaspis.