Vad Ar Syftet

VAD ÄR SYFTET med att vi skall ta emot och låta oss uppfyllas av den Helige Ande?
På högtidens sista och största dagställde sig Jesus och ropade: "Är någon törstig, så kom till mig och drick. Densom tror på mig, ur hans inre skall flytaströmmar av levande vatten,"som skriften säger. Joh 7:37 
Allt detta säger Jesus om den Helige Ande, Joh 7:39.
Är du törstig? Känner du att du traskat länge nog i ”ett torrt land”. Och ropar efter något mer, liv, glädje. Längtar efter ett friskt liv med Jesus, ett liv som är fyllt av levande liv som smittar av sig. Jesus har svaret. Kom till mig och drick, säger han med eftertryck. Han vill att du verkligen skall hitta detta. Men han tvingar dig inte in i det. Han vill att du själv skall ta emot det och öppna dig för det.
Gud söker efter hjärtan som hänger sig till HONOM. Vi ser tre förutsättningar som Jesus visar oss.
1.	Att du är törstig. Att du längtar och sträcker dig mot detta liv.2. Att du kommer till Jesus. Du och Jesus. 3. Att du dricker.  Allt vad I bedjen om och begären, tron att det är eder givet; och det skall ske eder så. Mark 11:24.
DEN HELIGE ANDE ÄR HJÄLPAREN.
DEN HELIGE ANDE TALAR till oss, genom Guds ord. (summan av ditt Ord är sanning)
”Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.” (Joh 14:26). Lärjungarna behövde den helige Ande för bli påminda om allt som Jesus hade talat till dem. Idag talar den helige Ande till oss genom Bibeln precis på samma sätt. Därför är det livsviktigt att läsa det som står skrivet. Den helige Ande hjälper oss att förstå det vi läser och påminner oss i olika situationer som vi står inför.

DEN HELIGE ANDE LÄR oss vem Jesus är i verkligheten så vi lär KÄNNA Honom.
"Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen… Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna er." Joh 16:12-14.
Vi måste ta oss tid till att läsa Ordet och be att den helige Ande talar till oss så att det vi läser blir ”levande”. Den helige Ande har mycket att säga till oss om vem Jesus är så vi lär KÄNNA Honom. Joh 17:3: Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.

DEN HELIGE ANDES GÄRNING i och genom oss: att vittna och ge oss styrka och hjälp i vår kamp mot synden
När vi tänker på ”kraft” så tänker vi på att Jesus sa att vi skall vittna om Honom då skall vi få kraft. Men Andens uppgift är lika mycket en kraft att hjälpa oss i vår kamp emot synden. Paulus sa: ”Vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär …… De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden.” Gal 5:16-25. Den helige Ande vill ge oss styrka, och stå tillsammans med oss, så att vi inte ger efter för begäret i köttet varje gång vi blir frestade, ty utan helgelse får inge se Gud.

DEN HELIGE ANDE KAN BLI BEDRÖVAD. Se noga till hur ni lever. "Bedröva inte Guds helige Ande " Efesierbrevet 4:25-32 ”Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra, vi är ju varandras lemmar. Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede och ge inte djävulen något tillfälle. Tjuven skall sluta stjäla och i stället arbeta och uträtta något nyttigt med sina händer, så att han har något att dela med sig åt den som behöver. Låt inget oanständigt tal komma över era läppar, tala bara det som är gott och blir till välsignelse där sådan behövs, så att det blir till glädje för dem som hör på. Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och smädande och all annan ondska. Var i stället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er.”

Och lärjungarna uppfylldes alltmer av glädje och helig Ande. Det stannar inte som en engångsföretelse. Ständigt mer och mer. Apg 13:50-52 

DEN HELIGE ANDE PEKAR PÅ JESUS och förhärligar Honom. Vi får del av Andens kraft när vi ser på Jesus, tar emot Hans kärlek och låter kärlek få flöda fritt ut till andra genom oss. Det är inte det vi säger som är det avgörande, utan Gud ser till motivet i våra hjärtan, vad vi menar och vad vi tror. 
Rom 15:13 Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft.
:) :) :)

 

VAD ÄR SYFTET med att vi skall ta emot och låta oss uppfyllas av den Helige Ande?
På högtidens sista och största dagställde sig Jesus och ropade: "Är någon törstig, så kom till mig och drick. Densom tror på mig, ur hans inre skall flytaströmmar av levande vatten,"som skriften säger. Joh 7:37
Allt detta säger Jesus om den Helige Ande, Joh 7:39.
Är du törstig? Känner du att du traskat länge nog i ”ett torrt land”. Och ropar efter något mer, liv, glädje. Längtar efter ett friskt liv med Jesus, ett liv som är fyllt av levande liv som smittar av sig. Jesus har svaret. Kom till mig och drick, säger han med eftertryck. Han vill att du verkligen skall hitta detta. Men han tvingar dig inte in i det. Han vill att du själv skall ta emot det och öppna dig för det.
Gud söker efter hjärtan som hänger sig till HONOM. Vi ser tre förutsättningar som Jesus visar oss.
1. Att du är törstig. Att du längtar och sträcker dig mot detta liv.2. Att du kommer till Jesus. Du och Jesus. 3. Att du dricker. Allt vad I bedjen om och begären, tron att det är eder givet; och det skall ske eder så. Mark 11:24.
DEN HELIGE ANDE ÄR HJÄLPAREN.
DEN HELIGE ANDE TALAR till oss, genom Guds ord. (summan av ditt Ord är sanning)
”Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.” (Joh 14:26). Lärjungarna behövde den helige Ande för bli påminda om allt som Jesus hade talat till dem. Idag talar den helige Ande till oss genom Bibeln precis på samma sätt. Därför är det livsviktigt att läsa det som står skrivet. Den helige Ande hjälper oss att förstå det vi läser och påminner oss i olika situationer som vi står inför.

DEN HELIGE ANDE LÄR oss vem Jesus är i verkligheten så vi lär KÄNNA Honom.
"Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen… Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna er." Joh 16:12-14.
Vi måste ta oss tid till att läsa Ordet och be att den helige Ande talar till oss så att det vi läser blir ”levande”. Den helige Ande har mycket att säga till oss om vem Jesus är så vi lär KÄNNA Honom. Joh 17:3: Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.

DEN HELIGE ANDES GÄRNING i och genom oss: att vittna och ge oss styrka och hjälp i vår kamp mot synden
När vi tänker på ”kraft” så tänker vi på att Jesus sa att vi skall vittna om Honom då skall vi få kraft. Men Andens uppgift är lika mycket en kraft att hjälpa oss i vår kamp emot synden. Paulus sa: ”Vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär …… De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden.” Gal 5:16-25. Den helige Ande vill ge oss styrka, och stå tillsammans med oss, så att vi inte ger efter för begäret i köttet varje gång vi blir frestade, ty utan helgelse får inge se Gud.

DEN HELIGE ANDE KAN BLI BEDRÖVAD. Se noga till hur ni lever. "Bedröva inte Guds helige Ande " Efesierbrevet 4:25-32 ”Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra, vi är ju varandras lemmar. Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede och ge inte djävulen något tillfälle. Tjuven skall sluta stjäla och i stället arbeta och uträtta något nyttigt med sina händer, så att han har något att dela med sig åt den som behöver. Låt inget oanständigt tal komma över era läppar, tala bara det som är gott och blir till välsignelse där sådan behövs, så att det blir till glädje för dem som hör på. Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och smädande och all annan ondska. Var i stället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er.”

Och lärjungarna uppfylldes alltmer av glädje och helig Ande. Det stannar inte som en engångsföretelse. Ständigt mer och mer. Apg 13:50-52

DEN HELIGE ANDE PEKAR PÅ JESUS och förhärligar Honom. Vi får del av Andens kraft när vi ser på Jesus, tar emot Hans kärlek och låter kärlek få flöda fritt ut till andra genom oss. Det är inte det vi säger som är det avgörande, utan Gud ser till motivet i våra hjärtan, vad vi menar och vad vi tror.
Rom 15:13 Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft.