Rom.12:6

Rom. 12:6 "Vi har olika gåvor alltefter den nåd som vi har fått"