Ps 131

 

Ps 131 David skriver:
HERRE, mitt hjärta står icke efter vad högt är,
och mina ögon se ej efter vad upphöjt är,
och jag umgås icke med stora ting,
med ting som äro mig för svåra.
Nej, jag har lugnat och stillat min själ;
såsom ett avvant barn i sin moders famn,
ja, såsom ett avvant barn, så är min själ i mig.
Hoppas på HERREN, Israel,
från nu och till evig tid.

Försök fånga vinden. Vi jagar efter vinden för vi är inte har kommit till ro i vårt innersta. Det är först i den djupa gemenskapen med levande Gud som vår själ kan få sin vila. Där ser vi meningen med livet. Vi ser varför vi existerar. Vi vet varifrån vi kommer och vart vi är på väg. Vi kan sluta jag efter vind och börja leva!

”Att lära känna dig är min längtan att lära känna dig att komma nära, nära ditt hjärta och se vem du verkligen är Du är min far och jag är ditt barn jag vet att du älskar mig Att va i din närhet, höra dig tala, det är det enda för mig.”

”Om någon hade påstått att den tid skulle komma när en grupp evangeliskt kristna skulle förorda en frälsning utan omvändelse, utan en förändring av beteendet eller livsstilen, utan ett verkligt erkännande av Kristi herravälde och auktoritet. Utan ståndaktighet i tron, utan lärjungaskap, och en frälsning som inte nödvändigtvis resulterar i lydnad och gärningar, och med en pånyttfödelse som inte nödvändigtvis förändrar ens liv. De flesta troende som levde för några årtionden sedan ha ansett att detta var en fullständig omöjlighet.Men tro det eller ej, den tiden är här. ” (Richard P. Belcher)

Tommy Dahlman skriver.

Nyhem i år. Seminariet hette: ”Ett gott skratt – konsten att använda humor i gudstjänsterna.” Isik Abla tar utgångspunkt i något helt annat. Lidandet, att dö från sig själv, förföljelse, försakelse och att bära smälek. Jag undrar hur många av våra traditionella kyrkor som hade klarat av att höra hennes budskap i en vanlig söndagsgudstjänst. Jag ska vara ärlig: Jag tror inte att någon sådan församling hade bett henne komma tillbaka. Jag kan ha fel. Men jag tvivlar. Har vi lurat oss själva? Har Nyhem de senaste åren skickat ut fel signaler? Ja inte bara Nyhem. Jag måste gå till mig själv. Har jag förkunnat och talat fel om Gud? / Tommy Dahlman

1844 - Charles G. Finney:
Finney anses vara en av de största väckelseledarna i historien. Följande har tagits från hans självbiografi: "Jag fick ett mäktigt dop i den Helige Ande. Utan några förväntningar på det, utan att någonsin ha tänkt tanken i mitt sinne att jag hade hört något nämnas om saken av någon i hela världen, sänkte sig den Helige Ande ned över mig på ett sätt som verkade genomsyra mig, kropp och själ.
Detta pågick till sent på natten. När jag vaknade på morgonen hade solen stigit upp och ett klart ljus sken in i mitt rum. Det finns inte ord för det intryck som detta solsken gjorde på mig. Omedelbart och på samma sätt som kvällen innan kom dopet tillbaka över mig. Jag ställde mig på knäna i sängen och grät högt av glädje, och förblev för en tid alltför överväldigad av Andens dop för att göra någonting annat än att utgjuta min själ till Gud."
D.L Moody.

”Jag var i Salt Lake City och predikade i mormontabernaklet. Omkring sjutusen människor var samlade. Jag började tala om synden. Jag tror att mormoner är lika stora syndare som de övriga bland oss. Efter bästa förmåga fastslog och inpräglade jag i människornas samveten, syndens förfärande makt och dess följder.
Sedan jag slutat sade jag:- Ni har hört detta. Önskar ni bryta med synden? Är ni trötta och utledsna på synden? Tag er tid till eftertanke! Handla inte impulsivt, utan tänk på saken! Om det finns några i detta hus som vill bryta med synden, så uppmanar jag er att stå upp medan jag ber för er.Jag gjorde det klart och tydligt för dem vad det innebar och gav dem cirka fem minuter, att överväga och betänka sitt val. Men vet ni, nästan hela församlingen reste sig under det tårarna strömmade utför deras kinder.”