Oppet Brev

Öppet brev till alla andliga ledare i Sverige.

Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Jag vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar komma in bland er, och de skall inte skona hjorden. Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att d...ra lärjungarna över på sin sida. Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i tre års tid natt och dag har varnat var och en av er under tårar. Och nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord, som har makt att uppbygga er och ge åt er arvslotten bland alla dem som blivit helgade.

Var her­dar för den hjord som Gud har anförtrott er och va­ka över den, in­te av tvång ut­an själv­mant, så som Gud vill, in­te av vin­nings­lyst­nad ut­an av hängi­ven­het. Upp­träd in­te som her­rar över dem som kom­mit på er lott, ut­an var föredömen för hjor­den. Då skall ni, när den högs­te her­den träder fram, krönas med äre­kran­sen som ald­rig vissnar.