Joels Profetsia

JOELS PROFETSIA talar om den yttersta tiden, den tid som vi med all säkerhet lever i nu.
Gäller denna profetsia församlingen och en stor väckelse över hela världen? 
Eller gäller detta ISRAEL frälsning som Paulus skriver i Rom 11:25-26: ”Bröder, jag vill att ni skall känna till denna hemlighet, för att ni inte skall ha för höga tankar om er själva: förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel skall bli frälst”
Joel 2 Då fylldes HERREN av nitälskan för sitt land, och han förbarmade sig över sitt folk. 
HERREN svarade och sade till sitt folk: Se, jag skall sända er säd och vin och olja, 
så att ni blir mätta. Och jag skall inte längre låta hednafolken förakta er.  Fienden från norr skall jag driva långt bort ifrån er, jag skall driva ut honom till ett torrt och öde land, hans förtrupp till havet i öster och hans eftertrupp till havet i väster. Stank skall stiga upp från honom, ja, vedervärdig lukt skall stiga upp från honom, ty stora ting har han gjort. Frukta inte, du land, utan fröjda dig och gläds, ty stora ting har HERREN gjort. Frukta inte, ni djur på fältet, ty betesmarkerna i öknen grönskar, och träden bär sin frukt, fikonträden och vinstockarna ger sin rikedom. 
 Fröjda er, ni Sions barn, var glada i HERREN, er Gud, ty han har givit er Läraren* som ger rättfärdighet. Han skall låta rikligt med regn komma ner över er, både höstregn och vårregn som tidigare. Så skall logarna fyllas med säd och pressarna flöda över av vin och olja. Jag skall ersätta er för de årsgrödor som åts upp av gräshopporna och gräsbitarna, av gräsätarna och gräsgnagarna, den stora här som jag sände ut mot er.  Ni skall äta och bli mätta, och ni skall lova HERRENS, er Guds, namn, hans som har handlat så underbart med er, och mitt folk skall aldrig mer komma på skam. Ni skall förstå att jag är mitt i Israel, att jag är HERREN, er Gud, och ingen annan. Och mitt folk skall aldrig komma på skam.
Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män skall se syner. Också över tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta min Ande. Och jag skall låta tecken synas på himlen och på jorden: blod, eld och rökpelare. 
Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda.  Och det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn skall bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem skall det finnas en räddad skara så som HERREN har sagt, bland kvarlevan som HERREN kallar.

 

JOELS PROFETSIA talar om den yttersta tiden, den tid som vi med all säkerhet lever i nu.
Gäller denna profetsia församlingen och en stor väckelse över hela världen?
Eller gäller detta ISRAEL frälsning som Paulus skriver i Rom 11:25-26: ”Bröder, jag vill att ni skall känna till denna hemlighet, för att ni inte skall ha för höga tankar om er själva: förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och... det är så hela Israel skall bli frälst”
Joel 2 Då fylldes HERREN av nitälskan för sitt land, och han förbarmade sig över sitt folk.
HERREN svarade och sade till sitt folk: Se, jag skall sända er säd och vin och olja,
så att ni blir mätta. Och jag skall inte längre låta hednafolken förakta er. Fienden från norr skall jag driva långt bort ifrån er, jag skall driva ut honom till ett torrt och öde land, hans förtrupp till havet i öster och hans eftertrupp till havet i väster. Stank skall stiga upp från honom, ja, vedervärdig lukt skall stiga upp från honom, ty stora ting har han gjort. Frukta inte, du land, utan fröjda dig och gläds, ty stora ting har HERREN gjort. Frukta inte, ni djur på fältet, ty betesmarkerna i öknen grönskar, och träden bär sin frukt, fikonträden och vinstockarna ger sin rikedom.
Fröjda er, ni Sions barn, var glada i HERREN, er Gud, ty han har givit er Läraren* som ger rättfärdighet. Han skall låta rikligt med regn komma ner över er, både höstregn och vårregn som tidigare. Så skall logarna fyllas med säd och pressarna flöda över av vin och olja. Jag skall ersätta er för de årsgrödor som åts upp av gräshopporna och gräsbitarna, av gräsätarna och gräsgnagarna, den stora här som jag sände ut mot er. Ni skall äta och bli mätta, och ni skall lova HERRENS, er Guds, namn, hans som har handlat så underbart med er, och mitt folk skall aldrig mer komma på skam. Ni skall förstå att jag är mitt i Israel, att jag är HERREN, er Gud, och ingen annan. Och mitt folk skall aldrig komma på skam.
Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män skall se syner. Också över tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta min Ande. Och jag skall låta tecken synas på himlen och på jorden: blod, eld och rökpelare.
Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. Och det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn skall bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem skall det finnas en räddad skara så som HERREN har sagt, bland kvarlevan som HERREN kallar.